EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM / EFAP

Budapesti Nemzetközi Konferencia

2011. május 4-7.
Újvárosháza, Díszterem
Budapest V. Váci utca 62-64. II. emelet

EURÓPA – DUNA – VÍZ

Innováció és fenntarthatóság

Az Európai Építészetpolitikai Fórum 2000-ben alakult Párizsban. Célja az építészetpolitika népszerűsítse és bevezetésének előmozdítása, hidat építve a közigazgatás, a szakma, a kultúra és az oktatás között, ezért fórumot és folyamatos információcserét biztosít az építészetpolitikáról folyó párbeszédnek. Félévente az Európai Unió Tanácsának elnökségét adó országban megrendezett nemzetközi EFAP konferencia bemutatja a már elfogadott nemzeti, helyenként városi építészetpolitikákat, ezek megalkotásának és végrehajtásának gyakorlatát, eredményeit, elősegítve ezzel további nemzeti építészetpolitikák létrejöttét és működését.
Az EFAP konferencia lehetőséget nyújt arra, hogy a rendező ország európai dimenzióban irányítsa rá a figyelmet a számára, tágabb régiója illetve az egész európai térség számára fontos témákra, globalizált világunk közös, urbanisztikai, építészeti megoldást is igénylő problémáira.

A budapesti konferencia előadásait három téma köré csoportosítottuk.

1. Téma: Európa, Magyarország, építészetpolitika
Működő szakmapolitikát!
A konferencia során hallhatunk az Európa 2020 stratégiának a kulturális vonatkozásairól és a Lipcsei Charta végrehajtását célzó elképzelésekről. Megismerhetjük az európai országokban már működő építészeti szakpolitikák tanulságait és a magyar építészetpolitika megalkotásának jelenlegi helyzetét.

2. Téma: Duna és Víz
Ragadjuk meg a lehetőséget!
Áttekintjük a Duna Európában betöltött szerepét és jelentőségét, majd hallunk az elfogadásra váró Európai Duna Régió Stratégiáról. A Dunához kapcsolódó, megvalósult építészeti projektek bemutatásával kívánunk jó példákat adni a várható fejlesztésekhez.

3. Téma: Innováció a fenntarthatóságért
Építsünk másképp jobb környezetet!
E témakörrel a gondolkodásmód megújításának fontosságára kívánjuk ráirányítani a figyelmet. Szó lesz a város és vidéke egymásra utaltságáról valamint a környezettudatos vízgazdálkodásról és tájhasználatról. Működő európai példákon keresztül mutatjuk be, hogyan lehet visszatérni a harmonikus, emberközpontú és léptékű környezetalakításhoz, és hogyan alkalmazhatók mai világunkban a korábban bevált, alacsony energiaigényű, helyi anyagokat hasznosító építési módok – folytatva ezzel a hagyományon alapuló innovációra, a környezettudatos építészeti megoldásokra alapuló válaszok sorát.

Reméljük, hogy az elhangzó előadások kellő inspirációt adnak a pódiumbeszélgetések résztvevőinek és a közönségnek ahhoz, hogy kreatív gondolataikkal az egyes témák mélyebb és egymással összefüggő tartalmait is feltárjuk, elősegítve ezzel a konferencia eredményességét.

Kísérő programok: tematikus építészeti séták, kiállítások, az elmúlt években a Duna mentén megvalósult budapesti fejlesztések megtekintése.

A konferencián bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a fiatal generációnak.

A konferenciára az Európai Parlament és Európai Bizottság képviselői mellett a területrendezés, településtervezés, építészet, tájépítészet tág területéről várjuk a nemzetközi és hazai szakmapolitikusokat, szakmai, kulturális és oktatási intézmények képviselőit és természetesen a szakmagyakorlókat.

A rendezvény hivatalos nyelve magyar és angol, szinkrontolmácsolás biztosításával.

A konferencia az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége hivatalos programjának része.

Szervező Bizottság:
Belügyminisztérium Országos Főépítészi Iroda
Magyar Építész Kamara
Magyar Építőművészek Szövetsége
Kortárs Építészeti Központ
Európai Építészetpolitikai Fórum / EFAP

Médiapartnerek:
www.epiteszforum.hu
www.e-epites.hu
www.tervlap.hu
www.hg.hu
régi-új Magyar Építőművészet
Építész Közlöny - Műhely

Fő támogató:
Belügyminisztérium Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság

A konferenciára ide, vagy a Regisztráció menüpontra kattintva lehet regisztrálni.

http://efap.mek.hu - 2019.10.19 04:52