KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Hatálytalan jogszabályok listája

Kedves Olvasó!

Számos esetben előfordul, hogy egy tervezőnek vagy szakértőnek olyan jogszabályok alapján kell végeznie a munkáját, elkészítenie a tervdokumentációt vagy a szakvéleményt, amelyek az adott időpontban nem hatályosak (hatályon kívül helyezték őket, vagy módosították és mégis egy megelőző időállapotra van szükség). Úgy döntöttünk ezért, hogy új rovatba helyezzük, mindenki számára elérhető módon ezeket a jogszabályokat is. Egyúttal kiemelve őket a hatályos jogszabályok listájából, új menüpontban összegyűjtve fogjuk megjeleníteni a jövőben. Igyekszünk az egyes jogszabályoknál rövidebb vagy hosszabb megjegyzést hozzáfűzni, mikor kerülhet még sor ezek alkalmazására. Szándékunk az, hogy a jogi praxis és a szakma gyakorló tapasztalatai alapján az elhúzódó perekben vagy engedélyezési eljárásokban, illetve a település tervezésben még alkalmazandó, korábbi jogszabályok köre bővüljön, azok hatálytalan szövege továbbra is elérhető maradjon a jogalkalmazók számára.

Üdvözlettel,

Dr. Gáts Andrea
Ügyvéd, jogalkotási szakjogászTípus Leírás Állapot
1. Alapvető előírások
Törvény 2014. évi XX. Törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról

Hatályon kívül helyezte: 2018. V. törvény

Hatálytalan
Korm. rendelet 152/2014. (VI. 6.) Korm. Rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

felváltotta 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Hatálytalan
Törvény 1959. IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

2014 március 15-ét megelőzően létrejött szerződésekre, okozott károkra, stb.

Hatálytalan
Korm. rendelet 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Hatálytalan
Törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény

Az új kormány megalakulásával létrejött minisztériumok felsorolása

Hatálytalan
Korm. rendelet 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

2022.01.31 - 2022.05.24.

Hatálytalan
Törvény 2018. évi CXXXI. törvény a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról

Figyelem: Közlönyállapot! Az új közigazgatási bírósági rendszer felállításának törvénye (2019.02.01. napján lép hatályba)

Hatálytalan
Korm. rendelet 244/2019. (X. 22.) Korm. rendelet az egyszerű bejelentés intézményének felülvizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról Hatálytalan
- 1/2022. (VI. 28.) ÉBM utasítás az Építési és Beruházási Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról

2022.12.30-ig volt hatályos

Hatálytalan
2. Területrendezés és településfejlesztés
Törvény 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

hatályon kívül helyezve 2024.01.01-től!

Hatálytalan
- 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Hatálytalan
Törvény 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről Hatálytalan
Törvény 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről Hatálytalan
Törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Hatálytalan
Korm. rendelet 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről Hatálytalan
OGY határozat 97/2005. (XII.25.) OGy. határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. Hatálytalan
Törvény 2020. évi XXIII. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról Hatálytalan
3. Szakmagyakorlási tevékenység
3.1. Szakmai Kamara
Min. rendelet 3/2015. (I. 28.) MvM rendelet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelölésének a megszüntetéséről Hatálytalan
Min. rendelet 13/2013. (V. 2.) BM rendelet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelöléséről Hatálytalan
3.2. Építészeti-műszaki tervezési, településtervezési, tervellenőri, építészeti-műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, beruházáslebonyolítói, energiatanúsítói tevékenység
Korm. rendelet 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről Hatálytalan
Korm. rendelet 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról Hatálytalan
3.4. Közbeszerzés, kiemelt jelentőségű beruházások
Törvény A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Hatálytalan
Korm. rendelet 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról Hatálytalan
Korm. rendelet 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Hatálytalan
Korm. rendelet 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Hatálytalan
Korm. rendelet 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet - A tervpályázati eljárások szabályairól Hatálytalan
Korm. rendelet 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról Hatálytalan
Korm. rendelet 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról Hatálytalan
Korm. rendelet 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról Hatálytalan
Korm. rendelet 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól Hatálytalan
4. Építésügyi hatósági eljárások
Korm. rendelet 180/2005. (IX.9.) a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról Hatálytalan
Korm. rendelet 193/2009. (IX. 15.) az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Hatálytalan
Min. rendelet 6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról Hatálytalan
4.1. Általános eljárási szabályok
Törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)

2018. január 1-jét megelőző eljárások során alkalmazandó

Hatálytalan
Törvény 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (régi Pp.)

2018. január 1-jét megelőző eljárások során alkalmazandó

Hatálytalan
4.2. Építésügyi, építésfelügyeleti hatósági eljárások
Korm. rendelet 37/2022. (II. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes építésügyi közigazgatási hatósági döntésekkel kapcsolatos eltérő szabályok megállapításáról

2022.02.15 -tól hatálytalan

Hatálytalan
Korm. rendelet 161/2008 (VI.19.) Korm. rendelet Az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés- előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről Hatálytalan
Min. rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Hatálytalan
Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Hatálytalan
Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről Hatálytalan
Min. rendelet 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Hatálytalan
5. Építőipari kivitelezés
Korm. rendelet 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről Hatálytalan
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika
Min. rendelet 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Hatálytalan
Min. rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Hatálytalan
Min. rendelet 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM együttes rendelet egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről

A kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról szóló 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet, szabályai az alábbi jogszabály rendelkezései közé épültek be:

Hatálytalan
Min. rendelet 108/2001 (XII.23.) FVM-GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményéről és megfelelőségének tanúsításáról Hatálytalan
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem
Korm. rendelet 199/2014. (VIII. 1.) A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról Hatálytalan
Korm. rendelet 324/2010 (XII.27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról (2011.01.01.) (hatályon kívül helyezte a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról Hatálytalan
Korm. rendelet 393/2012.(XII. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról Hatálytalan
Min. rendelet 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról Hatálytalan
Min. rendelet 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról Hatálytalan
Min. rendelet 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet a kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról Hatálytalan
Min. rendelet 6/1999. (III. 31.) NKÖM rendelet a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságáról Hatálytalan
Korm. rendelet 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról Hatálytalan
Min. rendelet 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról Hatálytalan
Korm. rendelet 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról Hatálytalan
Korm. rendelet 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról Hatálytalan
Min. rendelet 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól Hatálytalan
Korm. rendelet 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról Hatálytalan
8. Földügyi szakigazgatás
Korm. rendelet 373/2014. (XII. 31.) Korm. Rendelet A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól Hatálytalan
Korm. rendelet 197/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról Hatálytalan
Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzi név Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól Hatálytalan
Korm. rendelet 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről Hatálytalan
9. Lakásépítés
Korm. rendelet 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Hatálytalan
Korm. rendelet 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról Hatálytalan
10. Vegyes rendelkezések
Törvény 1969. évi III. törvény a szerzői jogról

1999 szeptember 1-jét megelőzően létrejött jogviszonyokban

Hatálytalan
Korm. rendelet 100/2009 (V.8) Korm. rendelet, az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról Hatálytalan
Korm. rendelet 208/2020. (V. 15.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi eljárásokkal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről Hatálytalan
Min. rendelet 17/2020. (VI. 12.) ITM rendelet a minimális építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről

2020.06.18. - 2021.11.23.

Hatálytalan
11. A COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedések
Korm. rendelet 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről Hatálytalan
Korm. rendelet 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (...) elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről Hatálytalan
Korm. rendelet 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet (...) elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) Hatálytalan
Korm. rendelet 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet a kijárási korlátozásról Hatálytalan
Korm. rendelet 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet (...) elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól Hatálytalan
Korm. rendelet 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól Hatálytalan
Korm. rendelet 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (...) elrendelt veszélyhelyzet során a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról Hatálytalan
Korm. rendelet 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (... ) szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről Hatálytalan
Korm. rendelet 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet (...) elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.)

hatálytalan 2020-06-30

Hatálytalan
Korm. rendelet 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről Hatálytalan
Korm. rendelet 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről Hatálytalan
Törvény 2020. évi XII. törvény a koronavírus elleni védekezésről Hatálytalan
Korm. rendelet 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről Hatálytalan
Korm. rendelet 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelet a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról Hatálytalan
Korm. rendelet 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről Hatálytalan
Korm. rendelet 82/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során egyes orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök beszerzésével összefüggő intézkedésekről Hatálytalan
Korm. rendelet 83/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes egészségügyi intézkedésekről Hatálytalan
Korm. rendelet 84/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások biztosításának a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól Hatálytalan
Korm. rendelet 87/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól Hatálytalan
Korm. rendelet 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól Hatálytalan
Korm. rendelet 93/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes adatkezelési és közlekedési tárgyú szabályokról szóló Korm. rendelet Hatálytalan
Korm. rendelet 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet a kijárási korlátozás meghosszabbításáról Hatálytalan
Korm. rendelet 96/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet okán felvehető hallgatói hitelről Hatálytalan
Korm. rendelet 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről Hatálytalan
Korm. rendelet 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról Hatálytalan
Korm. rendelet 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről Hatálytalan
Korm. rendelet 125/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény oktatási célú szabad felhasználásai alkalmazásának a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól Hatálytalan
Korm. rendelet 131/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatása biztosításáról Hatálytalan
Korm. rendelet 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről Hatálytalan
Korm. rendelet 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról Hatálytalan
Korm. rendelet 144/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv Család- és nyugdíjasvédelmi programja keretében a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges egyes rendelkezésekről Hatálytalan
Korm. rendelet 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről Hatálytalan
Korm. rendelet 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről

veszélyhelyzet kihirdetése

Hatálytalan
Korm. rendelet 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések következő üteméről Hatálytalan
Korm. rendelet 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről Hatálytalan